Web Tasarım Örnekleri

Örnek Web Tasarımı Çizgisi

İnternet artık önüne engel konulamayacak düzeyde bir boyuta ulaştı. Gelişim bu denli büyük olunca da, bu gelişime ayak uydurup dijital platformlarda yer almayı başarabilmiş kişi veya işletmeler en az gelişimin kendisi kadar büyük bazı imkanlara sahip oldular.

Bu imkanları sıralayacak olursak; yeni pazarlar, yeni ve global bir müşteri portföyü, geniş reklam ağı, yüksek cirolar, az kayıplar ve elbette önemli derecede bir marka bilinirliği olarak sıralayabiliriz.

Bu durumun gerçekleşme etmenlerinden birisi de elbette bir internet sitesine sahip olmak ve bu sitenin tam anlamıyla olması gerektiği şekilde yayın hayatına devam ediyor oluşu. Bu noktada da tam ihtiyaçlara uygun, markayı, kişiyi ya da işletmeyi temsil yeteneğine sahip bir web tasarımı konusu gündeme gelirken, işi isteyen tarafta değil de bir de işi yapacak olan tarafta düşünmek gerekecektir.

Sektörde önemli işlere adını yazdırmış modern web sitesi tasarımı ajansı birNC; web tasarım örneklerine şu şekilde devam etmektedir:

Web tasarımın olması gerektiği şekilde oluşu, işin ne olacağı ile sağlam bir bağ barındırmaktadır. Yani ihtiyacın analizi, bu ihtiyacın en iyi neyle giderilebileceği gündeme gelmiş; web sitesi tasarımını gerçekleştirecek ajans için önemli bir süreç başlamış olacaktır.

Ajans tarafında işlerin müşteri nezninde aşağıdaki adımlarla ulaştırılması gerekmektedir:

  1. İhtiyaca uygun web tasarım örnekleri
  2. İhtiyacı tam anlamıyla karşılayacak yazılım örnekleri
  3. Marka itibarı, kurumsallık noktalarında yeterli örnekler
  4. Daha önce benzer şekilde yapılmış olan iş örnekleri sunumları vb.

Bu noktada yukarıdaki adımlardan en önemlileri ihtiyaca uygun web sitesi tasarım çeşitleri ve bu ihtiyacı karşılayacak, yönetebilecek web sitesi yazılımı örnekleri olarak nitelendirilebilir. Bu 4 adım içerisinden en önemli 2 adımın uygulanması, projenin ya da işin alınması anlamını da taşıyabilmektedir.

Öyle ki bu önemli noktalar, web tasarım ajansı tarafında da büyük ölçüde bir sektörel kazanım getirecektir.